AZ Open Points
 

Ranking   Rider Name Horse # Points
  1   Bene, Suzann   2,022
  2   Mikowski, Dede   1,294
  3   Baer, Dee   1,250
  4   Johnson, Karen   400
  5   Moe, Mary   300