NV Youth Points
 

Ranking   Rider Name Horse # Points
  1   Martinkus, Ashley   388
  2   Goemmer, Dally   311
  3   Goemmer, Riata   303